ارتباط با ما

این فرم جهت ارتباط با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. درصورت نیاز به ارتباط با واحد آموزش به زیر پورتال آموزشی مراجعه نمایید.